+420 735 758 837 (recepce)
ordinace@pscpraha.cz (recepce)
Kodaňská 558/25
101 00 Praha 10 - Vršovice
Photo

Mgr. Dominika Žitníková

psycholožka, psychoterapeutka

O mně

Má cesta k terapii začala na poli krizové intervence a práce s traumatem. Prošla jsem si linkou důvěry, prací s oběťmi trestných činů a jinými pozicemi, zaměřujícími se na zpracování krize a velmi obtížných životních situací. Protože věřím, že naše psychické fungování a reakce na současné okolnosti mají své kořeny v dětství, bylo pro mne důležité se naučit lépe rozumět tomu, jakým způsobem děti prožívají a utvářejí si svůj svět. Skrze školní psychologii a následně Dětské krizové centrum jsem získala zkušenosti s prací s dětmi i jejich rodiči, ze kterých čerpám dodnes. Následně jsem si v rámci kliniky Eset oblíbila skupinový způsob terapie s dospělou klientelou. V současné době jsem v předatestační přípravě na klinickou psychologii a zároveň jsem frekventantkou hlubinného psychoterapeutického výcviku v Katatymně imaginativní psychoterapii.

Zaměřuji se na práci s různými psychickými obtížemi, ale také na seberozvoj a podporu kreativních schopností a způsobů zvládání v běžném životě u dospělých, a to v individuální i skupinové formě včetně krátkodobého poradenství. Ve své terapeutické práci využívám nejen imaginací, ale také symbolů, snů a různých kreativních a projektivních technik, které mi umožňují se blíže seznámit s vnitřním světem klienta a jeho nevědomého fungování. Mým cílem je, aby se člověk naučil sám sobě rozumět, byl tak svobodnější ve svých volbách a mohl tak prožívat svůj život a vztahy plněji a s větší autenticitou a lehkostí.

Pracovní zkušenosti

Jednooborová psychologie – Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity (ukončeno 2018)
Specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie (od 2020)
Psychoterapeutický výcvik v Katatymně imaginativní psychoterapii (od 2018)
Kurz kompletní krizové intervence (2014 – 2015)

Vzdělání

Psychiatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice (od 2023)
Psychosomatické centrum Praha (od 2023)
ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika (2020 – 2023)
Dětské krizové centrum (2018-2020)
školní psychologie (Újezd u Brna, Kbely; 2017-2018)
Linka důvěry Střed (2015-2018)

Kontakty

+420 735 758 837 (recepce)