Po-Pá 9:00-18:00
So, Ne - ZAVŘENO
+420 735 758 837
ordinace@pscpraha.cz
Na Hutmance 441/16
158 00 Praha 5 - Jinonice

Připravované kurzy a semináře

JEDNO DENNÍ (8HODIN) - PSYCHOSOMATICKÝ PŘÍSTUP V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH

Mgr. Jan DOBEŠ
Vzdělávací kurz
15.5. 2020 od 9:00 do 16:00
1 650 Kč

Cílem kurzu je poskytnout základní informace o psychosomatických principech při práci s lidmi. Součástí je také prostor věnovaný tématům, jak se vyhnout přetížení, work-life balance, základním potřebám psychohygieny a potřebě znát své hranice (osobní, profesionální, profesní). Součástí kurzu je seznámení s problematikou GAS (generální adaptační syndrom) a burn-out syndrom, s jeho příznaky a důsledky v psychosomatickém kontextu práce s lidmi. Teoretické bloky jsou střídány praktickými cvičeními, klientskými případy, skupinovou diskuzí a modelovými příklady.

PRO KOHO JE KURZ URČEN? 

Kurz je akreditován u MPSV (A2019/1177-SP/PC/PP/VP) a je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (dle zákona č. 108/2006 sb. o sociálních službách), dále studenty sociální práce, psychologie, speciální pedagogiky a lékařských oborů a dobrovolníky, kteří by se rádi více zorientovali v psychosomatickém přístupu v práci s lidmi. Max. počet účastníků je 15 osob. V případě obsazení kurzu 8 a více účastníky z jedné organizace, bude kurz dotvořen specifickou zakázkou dané organizace.

KDO KURZ POVEDE? 

Mgr. Jan Dobeš

Psycholog a rodinný psychoterapeut. Terapeutickým zaměřením na krátkodobou systemickou individuální a rodinou terapii. V kurzu nabídnu pohled na individuální i rodinný systém nejen ze systemického úhlu pozorovatele, ale zároveň si budu všímat i psychosomatických projevů, které jednotlivé osoby i rodiny prožívají a tím ovlivňují svůj aktuální životní příběh.

DVOU DENNÍ (16HODIN) - PSYCHOSOMATICKÝ PŘÍSTUP PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE

Mgr. Eva HAFOUDHOVÁ, Mgr. Hana KONEČNÁ
Vzdělávací kurz
2.-3.4. 2020 od 9:00 do 16:00
3 300 Kč

PRO KOHO JE KURZ URČEN?  

Kurz je akreditován u MPSV (A2019/1176-SP/PC/PP/VP) pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (dle zákona č. 108/2006 sb. o sociálních službách), dále studenty sociální práce, psychologie, speciální pedagogiky a lékařských oborů a dobrovolníky, kteří by se rádi více zorientovali v psychosomatickém přístupu v práci s lidmi. Cílem kurzu je poskytnout základní teoretické informace psychosomatických principů a jejich rozpoznávání při práci s lidmi. Součástí je také prostor věnovaný prevenci a tématům, jak se vyhnout přetížení, work-life balance a základním potřebám psychohygieny. Kurz je z velké části veden formou praktických tělově orientovaných cvičení. Jednotlivé bloky jsou střídány klientskými případy a skupinovou diskuzí. 

KDO KURZ POVEDE?

Mgr. Eva Hafoudhová

Psycholožka a psychoterapeutka. V kurzu se bude věnovat vzájemnému ovlivňování tělově-emočně-myšlenkových složek prožívání. Psychoterapeutickou zkušenost popíše především v kontextu propojení práce s tělem. Účastníkům nabídne praktická cvičení, která slouží k prevenci přetížení a vnímání vlastních potřeb a potřeb klientů.

Mgr. Hana Konečná

Psycholožka a psychoterapeutka. V kurzu se zaměří zejména na uvědomění si vlastních hranic, zdrojů a možností regenerace, a to prostřednictvím krátkých cvičení.  Jejich cílem je prohloubení sebeuvědomění, které je možné aplikovat při práci s klienty.

Více o lektorkách http://pscpraha.cz/tym/

SEBEZKUŠENOSTNÍ SKUPINY PRO LÉKAŘE, ZDRAVOTNÍKY A POMÁHAJÍCÍ PROFESE (druhý běh)

MUDr. Ivana JIRMANOVÁ, MUDr. Daniela ŠROUBKOVÁ
Sebezkušenostní skupina
Září 2020
48 000 Kč (za celý blok 160 hodin)