+420 735 758 837 (recepce)
ordinace@pscpraha.cz (recepce)
Kodaňská 558/25
101 00 Praha 10 - Vršovice

Kdo jsme

Jsme multidisciplinární tým, který vychází z principu, že vznik a průběh nemoci souvisí s naším duševním stavem a životními okolnostmi.
Máme zkušenost, že průběh nemoci a cestu k vyléčení lze významně ovlivnit pochopením všech těchto souvislostí.

Psychosomatika

Všechna onemocnění se dají chápat jako psychosomatická, neboť vždy onemocníme za nějakých životních okolností a naše nemoc zase zpět ovlivňuje náš život.
Proto je psychosomatický přístup vhodný pro každého, kdo se chce na své zdraví a nemoc dívat komplexně, najít všechny souvislosti vzniku nemoci a možnosti uzdravování.

Jsme tu pro Vás

Vaše starosti a zdravotní problémy nás zajímají.
Jsme připraveni společně s Vámi hledat původ Vašich potíží, porozumět Vašim potřebám a najít společně léčebnou cestu.

Kdo jsme

Jsme multidisciplinární tým, který vychází z principu, že vznik a průběh nemoci souvisí s naším duševním stavem a životními okolnostmi.
Máme zkušenost, že průběh nemoci a cestu k vyléčení lze významně ovlivnit pochopením všech těchto souvislostí.

Psychosomatika

Všechna onemocnění se dají chápat jako psychosomatická, neboť vždy onemocníme za nějakých životních okolností a naše nemoc zase zpět ovlivňuje náš život.
Proto je psychosomatický přístup vhodný pro každého, kdo se chce na své zdraví a nemoc dívat komplexně, najít všechny souvislosti vzniku nemoci a možnosti uzdravování.

Jsme tu pro Vás

Vaše starosti a zdravotní problémy nás zajímají.
Jsme připraveni společně s Vámi hledat původ Vašich potíží, porozumět Vašim potřebám a najít společně léčebnou cestu.

Léčíme klienty s psychosomatickými, psychickými a vztahovými obtížemi

Pro nové zájemce o naše služby.
Vzhledem k naplnění kapacity pro poskytování psychiatrické a psychoterapeutické péče nabízíme v současné době pouze termíny na psychosomatickou konzultaci.


Psychosomatická konzultace

Psychosomatická konzultace sjednocuje pohled na potíže, které v klasické medicíně řeší odděleně různí specialisté nehledící na člověka jako na jednu bytost s tělem propojeným s duší, ale léčí jen ten orgán, který spadá do jeho oboru.

Psychiatrická konzultace

Setkání s psychiatrem, které slouží k přezkoumání Vašich duševních potíží (stavů smutku, úzkosti, pocitů viny a bezmoci). Lze zhodnotit jejich trvání, intenzitu a průběh v čase a hledat souvislost s životními událostmi a tělesnými obtížemi.

Psychoterapie

Nabízíme několik různých forem psychoterapie - od individuální, přes párovou a rodinnou, až po skupinovou psychoterapii.


Péče o těhotné a ženy po porodu

Období těhotenství a po porodu je obdobím zvýšené psychické citlivosti a zátěže, ale přináší také šanci na změnu životních postojů souvisejících s mateřstvím. Mohou se objevit nebo zvýraznit úzkostné nebo depresívní projevy.

Vzdělávání

Nabízíme vzdělávání v oblasti psychosomatiky prostřednictvím široké škály kurzů a seminářů pro odbornou i laickou veřejnost.


Prožitkový workshop

Prožitkový workshop věnovaný pocitům a jejich upevnění v těle, s cílem porozumět sobě i druhým. Pro ty, kteří chtějí více prožívat život i skrze své tělo, kteří se trochu bojí a jsou ze všeho trochu nervózní a v napětí, a pro každého, kdo chce přijít a zkusit něco nového.

ARTETERAPEUTICKÝ WORKSHOP ŽENSKÉ SVĚTY

Sebezkušenostní arteterapeutický workshop pro ženy, které mají chuť tvořit a věnovat se procesu sebezkoumání prostřednictvím výtvarné tvorby. V arteterapii prostřednictvím výtvarného kreativního procesu nebo vytvořeného obrazu nacházíme porozumění situaci nebo sobě.

NABÍZÍME -SKUPINOVÁ TERAPIE -RELAXAČNĚ POHYBOVÁ SKUPINA na podzim/zima 2021

Pro Vás, kteří se potýkáte se zvýšenou zátěží v každodenním životě, pociťujete tělesné napětí a bojujete s psychosomatickými obtížemi je určena Relaxačně pohybová skupina, cílem které je naučit se lépe vnímat své tělo, poslouchat a následovat signály, které nám dává.

JEDNO DENNÍ (8HODIN) - PSYCHOSOMATICKÝ PŘÍSTUP V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH

Cílem je poskytnout základní informace o psychosomatických principech při práci s lidmi. Součástí je také prostor věnovaný tématům, jak se vyhnout přetížení, work-life balance, základním potřebám psychohygieny a potřebě znát své hranice.

Jsme tu pro Vás

Naše zařízení vzniklo na základě potřeb pacientů i lékařů. Obor psychosomatika je velice starý, u nás je ovšem jako medicínský obor uznán jen krátce – od roku 2013. Zařízení, která se pacientům věnují z pohledu psychosomatického a jsou přitom zdravotnická zařízení s atestovanými lékaři, je minimum. Chceme nabízet jak psychosomatickou péči klientům, kteří se nemůžou uzdravit jen metodami užívanými v dnešní specializované medicíně, a chceme také nabízet vzdělání v oboru psychosomatika tak, aby podobných psychosomatických zařízení mohlo přibývat a byla nasycena poptávka po této péči.

MUDr. Daniela ŠROUBKOVÁ

Psychiatrie, Psychoterapie

MUDr. Michaela ROČŇOVÁ

Praktický Lékař, Psychosomatika

PhDr. Andrea KALINOVÁ

Psycholog, psychoterapie

MUDr. Karel SAUR

Psychosomatika, Psychoterapie, Neurochirurgie

Mgr. Jana ŠPINAROVÁ DUSBÁBKOVÁ, M.A., BC-DMT

Psychoterapie