+420 735 758 837 (recepce)
ordinace@pscpraha.cz (recepce)
Kodaňská 558/25
101 00 Praha 10 - Vršovice

Kdo jsme

Jsme multidisciplinární tým, který vychází z principu, že vznik a průběh nemoci souvisí s naším duševním stavem a životními okolnostmi.
Máme zkušenost, že průběh nemoci a cestu k vyléčení lze významně ovlivnit pochopením všech těchto souvislostí.

Psychosomatika

Všechna onemocnění se dají chápat jako psychosomatická, neboť vždy onemocníme za nějakých životních okolností a naše nemoc zase zpět ovlivňuje náš život.
Proto je psychosomatický přístup vhodný pro každého, kdo se chce na své zdraví a nemoc dívat komplexně, najít všechny souvislosti vzniku nemoci a možnosti uzdravování.

Jsme tu pro Vás

Vaše starosti a zdravotní problémy nás zajímají.
Jsme připraveni společně s Vámi hledat původ Vašich potíží, porozumět Vašim potřebám a najít společně léčebnou cestu.

Kdo jsme

Jsme multidisciplinární tým, který vychází z principu, že vznik a průběh nemoci souvisí s naším duševním stavem a životními okolnostmi.
Máme zkušenost, že průběh nemoci a cestu k vyléčení lze významně ovlivnit pochopením všech těchto souvislostí.

Psychosomatika

Všechna onemocnění se dají chápat jako psychosomatická, neboť vždy onemocníme za nějakých životních okolností a naše nemoc zase zpět ovlivňuje náš život.
Proto je psychosomatický přístup vhodný pro každého, kdo se chce na své zdraví a nemoc dívat komplexně, najít všechny souvislosti vzniku nemoci a možnosti uzdravování.

Jsme tu pro Vás

Vaše starosti a zdravotní problémy nás zajímají.
Jsme připraveni společně s Vámi hledat původ Vašich potíží, porozumět Vašim potřebám a najít společně léčebnou cestu.

Léčíme klienty s psychosomatickými, psychickými a vztahovými obtížemi

Pro nové zájemce o naše služby.
Vzhledem k naplnění kapacity pro poskytování psychiatrické a psychoterapeutické péče nabízíme v současné době pouze termíny na psychosomatickou konzultaci.


Psychosomatická konzultace

Psychosomatická konzultace sjednocuje pohled na potíže, které v klasické medicíně řeší odděleně různí specialisté nehledící na člověka jako na jednu bytost s tělem propojeným s duší, ale léčí jen ten orgán, který spadá do jeho oboru.

Psychiatrická konzultace

Setkání s psychiatrem, které slouží k přezkoumání Vašich duševních potíží (stavů smutku, úzkosti, pocitů viny a bezmoci). Lze zhodnotit jejich trvání, intenzitu a průběh v čase a hledat souvislost s životními událostmi a tělesnými obtížemi.

Psychoterapie

Nabízíme několik různých forem psychoterapie - od individuální, přes párovou a rodinnou, až po skupinovou psychoterapii.


Péče o těhotné a ženy po porodu

Období těhotenství a po porodu je obdobím zvýšené psychické citlivosti a zátěže, ale přináší také šanci na změnu životních postojů souvisejících s mateřstvím. Mohou se objevit nebo zvýraznit úzkostné nebo depresívní projevy.

Vzdělávání

Nabízíme vzdělávání v oblasti psychosomatiky prostřednictvím široké škály kurzů a seminářů pro odbornou i laickou veřejnost.


Prožitkový workshop

Prožitkový workshop věnovaný pocitům a jejich upevnění v těle, s cílem porozumět sobě i druhým. Pro ty, kteří chtějí více prožívat život i skrze své tělo, kteří se trochu bojí a jsou ze všeho trochu nervózní a v napětí, a pro každého, kdo chce přijít a zkusit něco nového.

ARTETERAPEUTICKÝ WORKSHOP ŽENSKÉ SVĚTY

Sebezkušenostní arteterapeutický workshop pro ženy, které mají chuť tvořit a věnovat se procesu sebezkoumání prostřednictvím výtvarné tvorby. V arteterapii prostřednictvím výtvarného kreativního procesu nebo vytvořeného obrazu nacházíme porozumění situaci nebo sobě.

NABÍZÍME -SKUPINOVÁ TERAPIE -RELAXAČNĚ POHYBOVÁ SKUPINA na podzim/zima 2021

Pro Vás, kteří se potýkáte se zvýšenou zátěží v každodenním životě, pociťujete tělesné napětí a bojujete s psychosomatickými obtížemi je určena Relaxačně pohybová skupina, cílem které je naučit se lépe vnímat své tělo, poslouchat a následovat signály, které nám dává.

JEDNO DENNÍ (8HODIN) - PSYCHOSOMATICKÝ PŘÍSTUP V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH

Cílem je poskytnout základní informace o psychosomatických principech při práci s lidmi. Součástí je také prostor věnovaný tématům, jak se vyhnout přetížení, work-life balance, základním potřebám psychohygieny a potřebě znát své hranice.

Jsme tu pro Vás

Naše zařízení vzniklo na základě potřeb pacientů i lékařů. Obor psychosomatika je velice starý, u nás je ovšem jako medicínský obor uznán jen krátce – od roku 2013. Zařízení, která se pacientům věnují z pohledu psychosomatického a jsou přitom zdravotnická zařízení s atestovanými lékaři, je minimum. Chceme nabízet jak psychosomatickou péči klientům, kteří se nemůžou uzdravit jen metodami užívanými v dnešní specializované medicíně, a chceme také nabízet vzdělání v oboru psychosomatika tak, aby podobných psychosomatických zařízení mohlo přibývat a byla nasycena poptávka po této péči.