+420 735 758 837 (recepce)
ordinace@pscpraha.cz (recepce)
Kodaňská 558/25
101 00 Praha 10 - Vršovice

Kdo jsme

Jsme multidisciplinární tým, který vychází z principu, že vznik a průběh nemoci souvisí s naším duševním stavem a životními okolnostmi.
Máme zkušenost, že průběh nemoci a cestu k vyléčení lze významně ovlivnit pochopením všech těchto souvislostí.

Psychosomatika

Všechna onemocnění se dají chápat jako psychosomatická, neboť vždy onemocníme za nějakých životních okolností a naše nemoc zase zpět ovlivňuje náš život.
Proto je psychosomatický přístup vhodný pro každého, kdo se chce na své zdraví a nemoc dívat komplexně, najít všechny souvislosti vzniku nemoci a možnosti uzdravování.

Jsme tu pro Vás

Vaše starosti a zdravotní problémy nás zajímají.
Jsme připraveni společně s Vámi hledat původ Vašich potíží, porozumět Vašim potřebám a najít společně léčebnou cestu.

Aktuálně otevíráme nové terapeutické a rozvojové programy

Podpůrná skupina pro mladé ženy

Možnost sdílet různá životní témata v důvěrném prostředí

kdy: od května 2024

Otevřená PSYCHOTERAPEUTICKÁ SKUPINA (I)/ pondělí

Začátek proběhl v červnu 2023, skupina se doplňuje v září 2023, probíhá každé pondělí od 18:00 - 19:30

MINDFULNESS

meditace, zvuková lázeň, relaxační techniky, léčení tichem
Termín: Od 8.4, 1x za 14 dní, 19.45 -20.45

Terapeutický pohyb

Práce s tělem – uvolnění, aktivizace, zkoumání vlastních tělesných reakcí

Termín : v úterý od 17:00 do 18:30 hodin

PSYCHOSOMATICKÉ MINIMUM

Edukační a nácviková psychosomatická skupina /základy péče o duševní zdraví, principy psychosomatiky, nácvik základních relaxačních technik

SEBEZKUŠENOSTNÍ SKUPINA PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE

Aktuálně dobíráme 2 lékaře do sebezkušenostní skupiny.

Termín: začátek březen 2024.
Dvouletý výcvik v dynamické psychoterapii.
V bezpečném prostředí vytváří prostor pro zkoumání emocí , s kterými se vyrovnáváme v osobním životě a při práci klienty.
Výcvik je uznán jako součást vzdělání v oboru psychosomatika

VRSTEVNICKÁ SKUPINA PRO DOSPÍVAJÍCÍ HELIOS (pro věk 11 až 15 let)

podporuje psychickou a emoční pozornost, nabídne možnost lépe porozumět sobě , vztahům, situacím ve škole apod.
Termín : březen od 15:30 hod

Máme volnou kapacitu pro pojišťence pojišťovny Ministerstva vnitra 211.

Otevřeli jsme nové prostory v 5. patře – Prostory pro duši

Přinášejí nové možnosti léčení - celostní masáže, lekce a kurzy osobního rozvoje, práce s tělem a hlasem, kurzy relaxace. Přijďte nahlédnout a zažít sami sebe v novém prostoru - www.prostoryprodusi.cz Prostor 5 patro

Kdo jsme

Jsme multidisciplinární tým, který vychází z principu, že vznik a průběh nemoci souvisí s naším duševním stavem a životními okolnostmi.
Máme zkušenost, že průběh nemoci a cestu k vyléčení lze významně ovlivnit pochopením všech těchto souvislostí.

Psychosomatika

Všechna onemocnění se dají chápat jako psychosomatická, neboť vždy onemocníme za nějakých životních okolností a naše nemoc zase zpět ovlivňuje náš život.
Proto je psychosomatický přístup vhodný pro každého, kdo se chce na své zdraví a nemoc dívat komplexně, najít všechny souvislosti vzniku nemoci a možnosti uzdravování.

Jsme tu pro Vás

Vaše starosti a zdravotní problémy nás zajímají.
Jsme připraveni společně s Vámi hledat původ Vašich potíží, porozumět Vašim potřebám a najít společně léčebnou cestu.

Aktuálně otevíráme nové terapeutické a rozvojové programy

Podpůrná skupina pro mladé ženy

Možnost sdílet různá životní témata v důvěrném prostředí

kdy: od května 2024

Otevřená PSYCHOTERAPEUTICKÁ SKUPINA (I)/ pondělí

Začátek proběhl v červnu 2023, skupina se doplňuje v září 2023, probíhá každé pondělí od 18:00 - 19:30

MINDFULNESS

meditace, zvuková lázeň, relaxační techniky, léčení tichem
Termín: Od 8.4, 1x za 14 dní, 19.45 -20.45

Terapeutický pohyb

Práce s tělem – uvolnění, aktivizace, zkoumání vlastních tělesných reakcí

Termín : v úterý od 17:00 do 18:30 hodin

PSYCHOSOMATICKÉ MINIMUM

Edukační a nácviková psychosomatická skupina /základy péče o duševní zdraví, principy psychosomatiky, nácvik základních relaxačních technik

SEBEZKUŠENOSTNÍ SKUPINA PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE

Aktuálně dobíráme 2 lékaře do sebezkušenostní skupiny.

Termín: začátek březen 2024.
Dvouletý výcvik v dynamické psychoterapii.
V bezpečném prostředí vytváří prostor pro zkoumání emocí , s kterými se vyrovnáváme v osobním životě a při práci klienty.
Výcvik je uznán jako součást vzdělání v oboru psychosomatika

VRSTEVNICKÁ SKUPINA PRO DOSPÍVAJÍCÍ HELIOS (pro věk 11 až 15 let)

podporuje psychickou a emoční pozornost, nabídne možnost lépe porozumět sobě , vztahům, situacím ve škole apod.
Termín : březen od 15:30 hod

Máme volnou kapacitu pro pojišťence pojišťovny Ministerstva vnitra 211.

Otevřeli jsme nové prostory v 5. patře – Prostory pro duši

Přinášejí nové možnosti léčení - celostní masáže, lekce a kurzy osobního rozvoje, práce s tělem a hlasem, kurzy relaxace. Přijďte nahlédnout a zažít sami sebe v novém prostoru - www.prostoryprodusi.cz Prostor 5 patro

Léčíme klienty s psychosomatickými, psychickými a vztahovými obtížemi

Pro nové zájemce o naše služby.
Máme volnou kapacitu pro individuální psychoterapii a skupinovou terapii (pro klienty VZP, VoZP a ZPMV plně hrazenou a pro ostatní na vlastní úhradu).

Psychosomatická konzultace

Psychosomatická konzultace sjednocuje pohled na potíže, které v klasické medicíně řeší odděleně různí specialisté nehledící na člověka jako na jednu bytost s tělem propojeným s duší, ale léčí jen ten orgán, který spadá do jeho oboru.

Psychiatrická konzultace

Setkání s psychiatrem, které slouží k přezkoumání Vašich duševních potíží (stavů smutku, úzkosti, pocitů viny a bezmoci). Lze zhodnotit jejich trvání, intenzitu a průběh v čase a hledat souvislost s životními událostmi a tělesnými obtížemi.

Psychoterapie

Nabízíme několik různých forem psychoterapie - od individuální, přes párovou a rodinnou, až po skupinovou psychoterapii.


Vzdělávání

Nabízíme vzdělávání v oblasti psychosomatiky prostřednictvím široké škály kurzů a seminářů pro odbornou i laickou veřejnost.


Relaxační a pohybové aktivity – seberozvoj

Zveme Vás k účasti na skupině zaměřené na snižování stresu a úzkosti prostřednictvím práce s tělem, vycházející z metod psychosomaticky orientované biosyntetické psychoterapie. Ve skupině se budete učit naslouchat svým vnitřním tělovým pocitům, potřebám a impulzům, pracovat s uzemněním a vědomým dýcháním a uvolňovat svalové napětí. Jednotlivá cvičení spojuje to, že jsou zaměřeny na podporování všímavosti k tomu, co prožíváme „tady a teď“, a na propojování těla a duše. Nejedná se o skupinovou psychoterapii, ale při každém setkání bude věnován prostor i pro úvodní vzájemné pozdravení se a závěrečné sdílení zážitků a pocitů, které při cvičení mohou přicházet.

Psychosomatické minimum

Skupina vám zprostředkuje základní orientaci při psychosomatických a psychických obtížích. Informuje Vás, jak funguje a probíhá psychoterapie, řekneme si něco o psychosomatice, zmíníme projevy deprese a úzkosti, řekneme si, jaké jsou možnosti léčby, co při těchto obtížích pomáhá a co ne, naučíme se několik lehkých a rychlých cvičení při psychickém vypětí.

Jsme tu pro Vás

Naše zařízení vzniklo na základě potřeb pacientů i lékařů. Obor psychosomatika je velice starý, u nás je ovšem jako medicínský obor uznán jen krátce – od roku 2013. Zařízení, která se pacientům věnují z pohledu psychosomatického a jsou přitom zdravotnická zařízení s atestovanými lékaři, je minimum. Chceme nabízet jak psychosomatickou péči klientům, kteří se nemůžou uzdravit jen metodami užívanými v dnešní specializované medicíně, a chceme také nabízet vzdělání v oboru psychosomatika tak, aby podobných psychosomatických zařízení mohlo přibývat a byla nasycena poptávka po této péči.