+420 735 758 837 (recepce)
ordinace@pscpraha.cz (recepce)
Kodaňská 558/25
101 00 Praha 10 - Vršovice
Photo

Mgr. Kamila Petrová

KLINICKÝ PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPIE

O mně

Jsem klinická psycholožka, psychoterapeutka, ale také maminka tří malých dětí, které jsou pro mne velkou inspirací, motorem i zdrojem výzev a vnitřní pokory.

Vždy mě fascinovalo úzké propojení lidské psychiky a těla, pojetí člověka v jeho celistvosti a jedinečnosti, ať již ve zdraví nebo v nemoci. Své odborné zkušenosti jsem měla možnost v průběhu let získávat a prohlubovat na různých klinických pracovištích, kde jsem se věnovala především psychosomatické práci s dětmi, dospívajícími a jejich rodinami. Od roku 2008 jsem se ve své praxi zaměřila i na psychoterapii dospělých. Mé původní zázemí dětského psychologa mi tak dalo možnost pohybovat se s klienty tvořivě na škále jejich života a provázet je na cestě k vnitřnímu pochopení, proměně a růstu.

Ve své práci ráda propojuji různé terapeutické přístupy a techniky. Vycházím z konceptu Gestalt psychoterapie, který vnímám jako velmi otevřený, hravý a zároveň respektující klienta. Kromě verbálního přístupu je mi také blízká práce s tělem, prostorem, vizualizací, imaginacemi nebo sny.

Věřím, že základ spokojeného bytí je v každém z nás a terapeut je tak především průvodcem na cestě, který klientovi pomáhá nahlédnout jeho vlastní zdroje a možnosti úzdravy.

Pracovní zkušenosti

Psychosomatické centrum Praha (od 2023)
Psychosomatická klinika Praha (2009 – 2023)
LOGO, Logopedická klinika Praha (2009)
Soukromá psychoterapeutická praxe (od 2008)
Pediatrická klinika FN Motol (2004 – 2008)

Vzdělání

Funkční specializace v systematické psychoterapii (2012)
Psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii IVGT, (2005 – 2010)
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinická psychologie vydané MZČR (2008)
Atestace z klinické psychologie (2007)
Státní závěrečná zkouška z oboru klinická psychologie (2004)
Část studia na německých univerzitách ve Frankfurtu nad Mohanem a Mnichově
FF UK, jednooborová psychologie (1998 – 2004)

Kontakty

+420 735 758 837 (recepce)