Po-Čt 9:00-17:00
Pá 9:00-15:00
+420 735 758 837
ordinace@pscpraha.cz
Na Hutmance 441/16
158 00 Praha 5 - Jinonice
Photo

Mgr. Matyáš MÜLLER, Ph.D., M.Sc.

Psychoterapie

O mně

Vzděláním jsem původně kulturní antropolog. Duševním zdravím jsem se zabýval nejdříve pouze výzkumně – zajímalo mě, jakou roli hraje kultura pro pochopení různých duševních obtíží a jak se napříč kulturami liší přístupy k jejich léčbě. Postupem času jsem se překvalifikoval a začal pracovat v aktivizačním centru a krizovém týmu ve službě pro lidi se závažným duševním onemocněním. Později jsem nastoupil do psychoterapeutického výcviku v metodě biosyntéza, která velice vyhovuje mému zaměření, jelikož kombinuje klasickou verbální terapii s prací s tělem – pomáhá hlubšímu uvědomění pocitů a bloků, které v těle máme, pracuje s dechem a pohybem. Terapii v duchu své metody chápu jako propojení roviny emocionálního prožívání, pohybu a myšlení, terapeuta potom jako průvodce, který klientovi vytváří bezpečný prostor pro jeho vlastní léčebný proces. Zkoumám také terapeutický potenciál hudby a pobytu v přírodě.

Pracovní zkušenosti

Psychosomatické centrum Praha (od 2020)
Sociální klinika – dobrovolný terapeut (od 2020)
HTF UK - pedagog (2019-2020)
Národní ústav duševního zdraví (2017)
Fokus Praha – pracovník v sociálních službách (2013-2016)

Vzdělání

Český institut Biosyntézy: pětiletý psychoterapeutický výcvik v somaticky orientované metodě Biosyntéza (od 2017)
Akreditovaný kurz - Rozvíjení dovedností v krizové intervenci. (2016)
Přírodovědecká fakulta UK: Doktorské studium oboru Filosofie a dějiny přírodních věd (2011-2016)
Akreditovaný kurz - Výcvikový kurz telefonické krizové intervence. (2015)
Akreditovaný kurz - Základy krizové intervence tváří v tvář. (2014)
Akreditovaný kurz - Práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti. (2013)
Akreditovaný kurz - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na oblast duševního zdraví. (2013)
Brunel University, West London: Magisterské studium oboru Psychological and psychiatric anthropology (2011-2012)
Fakulta humanitních studií UK: Magisterské studium oboru Obecná antropologie – Integrální studium člověka (2009-2011)
Fakulta humanitních studií UK: Bakalářské studium oboru Studium humanitní vzdělanosti (2005-2011)

Kontakty

+420 735 758 837

Ordinační hodiny

Středa 9:00-17:00