+420 735 758 837 (recepce)
ordinace@pscpraha.cz (recepce)
Kodaňská 558/25
101 00 Praha 10 - Vršovice
Photo

Mgr. Jiří MOTL, Ph.D.

Psychoterapie

O mně

Během studia na filosofické fakultě jsem se začal zabývat tím, jak se v naší společnosti žije duševně nemocným. Během psaní své diplomové a doktorské práce jsem absolvoval dvě dlouhodobé stáže v psychiatrické léčebně, které mi umožnily hlouběji nahlédnout do různých zákoutí lidské duše. Následně jsem také začal vyučovat psychologii na vysoké škole.

Při své akademické práci jsem hledal oblast, kde bych uplatnil své poznatky i prakticky. V průběhu doktorského studia jsem proto prošel pětiletým výcvikem v Gestalt psychoterapii a začal jsem pracovat s klienty.

Poskytuji individuální terapii dospělým a dospívajícím od 15ti let. Mám ale také zkušenosti se skupinami. Nabízím podporu při zvládání duševních potíží nebo náročných životních situací. Velice blízko mám také k psychosomatice, která hledá psychologické souvislosti somatických obtíží. Terapie by podle mého měla vést nejen k odstranění příznaků, ale také k rozvoji osobnosti, sebepoznání a sebepřijetí.

Pracovní zkušenosti

Psychosomatické centrum Praha (od 2019)
Psychoterapeutická praxe (od 2014)
Pedagogická činnost na Technické univerzitě v Liberci a Karlově Univerzitě v Praze (od 2009)
Pracovní stáž na Jagellonské Universitě v Krakově (2008)

Vzdělání

Pětiletý psychoterapeutický výcvik – Institut pro výcvik v Gestalt terapii (2011-2016)
Sebezkušenostní kurz „Cesta Hrdiny“ – Institut pro výcvik v Gestalt terapii (2016)
Kurz pro pracovníky v sociálních službách, práce s duševně nemocnými (2015)
Doktorské studium Filosofická fakulta Univerzity Karlovy (obor religionistika), odborné zaměření – psychologie náboženství (ukončeno 2016)
Magisterské studium Filosofická Fakulta, Univerzita Pardubice (obor religionistika), Diplomová práce na téma: Duševní nemoc a náboženství (ukončeno 2008)
Istanbul University, dva semestry v rámci programu Erasmus (2005-2006)

Kontakty

+420 735 758 837 (recepce)