+420 735 758 837 (recepce)
ordinace@pscpraha.cz (recepce)
Kodaňská 558/25
101 00 Praha 10 - Vršovice
Photo

Mgr. Zuzana Hrušková

Psychoterapie

O mně

První myšlenka na práci psychoterapeutky se u mě objevila v období dospívání, kdy jsem se dostala k informaci o rodinné psychoterapii a poznala, že právě toto je směr, kudy bych se chtěla profesně vydat. Cesta ke splnění této vize trvala dalších asi 15 let. Vedla přes studium speciální pedagogiky, psychoterapie, práci ve školských zařízeních, na dětské psychiatrii a zejména přes dlouhodobý výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch, probíhající výcvik v párové terapii, zažívanou sebezkušenost v individuální a skupinové terapii, množství kurzů a přes práci pod supervizí.

Dlouhodobě pracuji s klienty, které trápí vztahové a psychosomatické potíže, často i s jejich partnery a rodinami. Mám víceletou zkušenost práce s klienty, kterým zemřel blízký člověk a proces vyrovnávání se se ztrátou se zkomplikoval. Při terapeutické praxi jsem měla příležitost vyučovat a lektorovat kurzy pro pomáhající profese. V poslední době se zabývám tématem spirituality v životě klientů, s nimiž se ve své práci setkávám.

Nabízím svůj čas, svou pozornost, dovednosti a schopnosti klientům, kterým by mohly přispět k procesům léčení, úzdravy a rozvinutí vlastní osobnosti a vztahů s blízkými lidmi.

Pracovní zkušenosti

terapeutka na Psychosomatické klinice, Praha 6
rodinná terapeutka ve Středisku pro mládež a rodinnou terapii, Praha
spolupráce s o.s. Dlouhá cesta – pomoc rodinám, v nichž zemřelo dítě jakéhokoliv věku a z jakékoliv příčiny
pedagogická praxe ve speciálních školních zařízeních

Vzdělání

Pražská psychoterapeutická fakulta
Pedagogická fakulta Univerzita Karlova, předškolní pedagogika, obor. specializace: speciální pedagogika
výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch, Liberec
akreditované kurzy Základní krizová intervence, Základy práce s dítětem v krizi, Pokračovací krizová intervence tváří v tvář, Remedium, Praha,
Výcvik v Psychoanalytické párové a rodinné terapii – IPPART Praha

Kontakty

+420 735 758 837 (recepce)