+420 735 758 837 (recepce)
ordinace@pscpraha.cz (recepce)
Kodaňská 558/25
101 00 Praha 10 - Vršovice
Photo

Mgr. Eva HAFOUDHOVÁ

Psycholog, Psychoterapie

O mně

V psychoterapeutické praxi pracuji individuálně s dospělými klienty. Nabízím jim podporu v krátkodobě i dlouhodobě náročných životních situacích. V terapii mapujeme vnitřní i vnější spouštěče, které zátěž vyvolaly, zaměřujeme se ale především na posílení vlastních zdrojů. Snažím se naslouchat potřebám klientů a podpořit je v hledání životních radostí a kreativity.

Využívám nejen verbální, ale také tělově orientované techniky (práci s dechem, pohybem, relaxací aj.) nebo imaginační techniky, které mohou být prostředkem pro uvědomění si vlastních emocí a potřeb.

Pracuji především s klienty s depresivními nebo úzkostnými potížemi, psychosomatickými obtížemi, se stresovou zátěží a s ženami v období těhotenství a po porodu.

Jako psycholožka mám praxi v oblasti zdravotnictví – v ambulantních i lůžkových zařízeních; s dětmi, dospívajícími i dospělými klienty s širokou škálou neurotických i psychiatrických problémů.

Pracovní zkušenosti

Psychosomatické centrum Praha (od 2018)
Psychoterapeutická praxe (2016-2018)
Akutní příjmové oddělení, Psychiatrická nemocnice Bohnice (2016 – 2018)
Ambulance klinické psychologie, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., (2013 – 2016)
Terapeutka v projektu TEP (Terapie příchozích), InBáze, z.s. (2013-2016)
Lektorka a vedoucí projektu pro děti z dětských domovů, Rozmarýna o.p.s. (2005-2010)
Práce s lidmi s handicapem v neziskových organizacích (Klub „Hornomlýnská“, o.s.; Osa, o.s.; Naděje, o.s.) (2005-2006)

Vzdělání

Specializační vzdělávání v oboru Klinická psychologie (2013 – dosud)
Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze (2012 – 2019)
Certifikovaný kurz v Rorschachově metodě a Comprehensive System v klinické psychologii dospělých (2015 – 2016)
Program celoživotního vzdělávání „Psycholog ve zdravotnictví“ (2012 – 2013)
Navazující magisterské studium psychologie, Pedf UK (2009 – 2013)
Honors Program in Psychology, The International School, The University of Haifa, Israel (2010 – 2011)
Bakalářské studium psychologie-speciální pedagogika, Pedf UK (2006 – 2009)
Rekvalifikační kurz „Asistent učitele ve třídě s integrovaným žákem“ (2006)
Výcvikový odborný program „Psychosociální průprava v oblasti preventivních aktivit s užitím peer-prvku“ (2003 – 2004)

Kontakty

+420 735 758 837 (recepce)