+420 735 758 837 (recepce)
ordinace@pscpraha.cz (recepce)
Kodaňská 558/25
101 00 Praha 10 - Vršovice
Photo

Mgr. Jan DOBEŠ

Psychoterapie

O mně

Snažím se své dětské i dospělé klienty smysluplně doprovázet, nabízet jim otázky směřující ke zlepšení jejich aktuálního stavu, věřím v jejich schopnost pozitivní změny v každém věku a učím se s nimi zodpovědnosti a překonávání obtížných překážek na cestě životem. Vystudoval jsem psychologii a speciální pedagogiku, postupně jsem absolvoval dlouhodobý výcvik v systemické psychoterapii. V praxi se zaměřuji na práci s dětmi a dospívajícími i jejich rodiči a sourozenci. Využívám v terapeutické práci s dětmi (od 6 let věku) systemickou psychoterapii, práce s příběhem (narativní psychoterapie), doplňuji arte a drama terapeutickými technikami. Pomáhám klientům v jejich psychickém, emočním i sociálním vývoji, vztahových situacích s rodiči, sourozenci, selháváním ve škole a se spolužáky, poruchami v oblasti učení, chování, poruchy pozornosti, impulzivity a hyperaktivity (ADHD, ADD).

V rámci individuální, párové a rodinné psychoterapie nabízím systemickou na řešení orientovanou psychoterapii. S klienty definuji jejich zakázku a následně hledáme takové cesty, změny a zdroje, které zakázku umožní, v co největší míře naplnit a zároveň ponechat rozhodnutí na straně klienta, který je nejlepším znalcem i hybatelem svého života.

Žiji v Praze, mám dceru a 2 syny kteří mne s mojí ženou neustále překvapují, intenzivně mě učí pozornosti, trpělivosti a humoru.

Pracovní zkušenosti

Psychosomatické centrum Praha (od 2018)
Poradce, lektor, psychoterapeut, R-Mosty, z.s. (od 2015)
Lektor programu Profesní Seniorita a profesního/osobního rozvoje zaměstnanců (od 2010)
Lektor programů primární prevence pro ZŠ a SŠ (od 2005)
Poradce a psychoterapeut pro děti a rodiny, Triangl centrum pro rodinu CSSP (2005 – 2010)
Speciální pedagog pro děti a mladistvé, Středisko pro děti a mládež Modřany (2000 – 2003)
Konzultant a externí supervizor (TKI), Linka bezpečí (1998 – 2002)

Vzdělání

Certifikovaný lektor skupinové metody Towards Successful Seniority peer-groups (program Profesní seniorita) pro období 2017 – 2020
Systemická práce s párem a rodinou: ISZ – Institut pro systemickou zkušenost (2008 – 2009)
Program Odborné sociální poradenství I. – základní část, Asociace sociálního poradenství o.s. (2008)
Krátký výcvik v logoterapii a existenciální analýze, Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu (2000 – 2001)
Výcvik Umění pomáhat, systemická individuální, párová a rodinná psychoterapie: ISZ – Institut pro systemickou zkušenost (1997 – 2000)
Pedagogická Fakulta Univerzity Karlovy, obor školní psychologie a speciální pedagogika (1997 – 2004)
VOŠ Pedagogiky volného času, dramaterapie, arteterapie, waldorfská pedagogika (1995 – 1997)

Kontakty

+420 735 758 837 (recepce)