Po-Pá 9:00-18:00
So, Ne - ZAVŘENO
+420 735 758 837
ordinace@pscpraha.cz
Na Hutmance 441/16
158 00 Praha 5 - Jinonice

Aktivity pro podporu psychohygieny

Aktivity pro podporu psychohygieny

1.      Warm up (rozehřívačky, jak se rychle aktivizovat, uvolnit atmosféru, připravit se na další aktivity)

2.     Společné aktivity pro děti i rodiče

3.     Společné rodinné diskuze (večerní povídání)

Tip: Lze vyzkoušet i v malých skupinách pro 2 – 5 osob. Zapojte sourozence, rodiče, nebo sousedy.


1. Warm up

Hra na Atomy: (pro min. 5 hráčů)

při větší skupině, vyberte jednu osobu (rozhodčí), která bude určovat číslo (počet), zvolený počet musejí co nejrychleji ostatní hráči splnit. Vytvoří skupinu podle zvoleného počtu, musejí se spojit (dotýkat) rukama nebo nohama, dle instrukce rozhodčího. Při hře se nesmí mluvit.

Hra Kognitivní rozcvička: (pro min. 2 hráče)

Vytvořte dvojice a začněte počítat. Ve dvojici se pravidelně střídáte. Tedy první hráč řekne Jedna, druhý hráč Dva, první hráč Tři. atd.

1. kolo: Takto opakujte 1 – 2 – 3 po dobu 30 sek.

2. kolo: Stejná dvojice (číslo 1 nahradíte tlesknutím) ostatní čísla 2,3 říkáte a střídáte se. Trvání 30 sek. (nebo do první chyby, nesmí se číselná řada zastavit a nesmí se vyslovit číslovka 1)

3. kolo: Stejná dvojice (číslo 2 nahradíte dřepem) číslo 3 zůstává. Trvání 30 sek. Ve dvojici se nesmí mluvit, mimo číslovku 3, pravidelně se střídáme.

4. kolo: Stejná dvojice (číslo 3 nahradíte výskokem). Předávání tedy vypadá tak, že 1. hráč tleskne (1), 2. hráč udělá dřep (2), 1. hráč po vyskočí (3); a celá sekvence se opakuje po dobu 30 sek. (nebo do první chyby)

Hra Malování na záda: (pro min. 2 hráči)

Vytvoří se dvojice, jeden hráč maluje druhému na záda zvolený předmět (nesdělí se jaký). Druhý hráč podle malby na záda začne na papír překreslovat, co si myslí, že na zádech má namalovaného. Po dokreslení si role hráči vymění.

(lze dvojice proměňovat, vymýšlet kresby na vybrané téma, kreslit na zvolený čas, malovat na záda pouze určeným počtem tahů, aj.)

 

2. Společné aktivity pro děti i rodiče

(aktivity pro rozvoj grafomotoriky, fantazie, verbálního projevu, pozornosti, skupinové diskuze, všeobecného rozhledu, tolerance, práce v malé skupině)

Vytvoření bájného ostrova

Motto:

Po velké potopě se osamocené kusy pevniny vynořily z nedozírného oceánu a potřebují vytvořit první zárodky nové civilizace.

Instrukce: Vytvořit individuálně nebo ve skupině Bájný ostrov

Doba aktivity: 20 – 40 min.

Pomůcky: balící papír, papír A3, slepené 2-3 A4, karton, pastelky, fixy, modelína, časopisy pro výběr obrázků na koláž, lepidlo na papír, nůžky, hračky, postavičky, zvířátka, které lze umístit na ostrov.

Postup:

Vytvořte na balící papír (větší papír) podle své fantazie obrys svého bájného ostrova.

Do prostoru ostrova namalujte (nalepte) podle své představy:

Obyvatele ostrova, obydlí, namalujte hlavní budovu (město) celého ostrova a vymyslete jeho jméno,

Vymyslete vlajku a znak svého ostrova,

Na ostrov namalujte (nalepte) lesy, louky, řeky, jezera a hory, zvířata,

V případě, že pracujete na společném ostrově ve skupině (děti i rodiče) je úkolem, aby se do vytváření ostrova zapojil každý člen a každý člen bude mít své originální obydlí někde na ostrově.

Na ostrově „vybudujte“ přístav pro možnost přijmout cestovatele z cizích ostrovů na váš ostrov.

Po vytvoření Vašeho ostrova si ostrovy (nebo jeden ostrov) prohlédněte, ukažte, co jste na ostrově namalovali a vymysleli.

Pochvalte se navzájem, výtvor si doma vystavte, nebo udělejte fotku a sdílejte s přáteli.

Dobře se bavte. Objevitelé vzhůru za dobrodružstvím.


Postavit Kmenový (Rodinný) totem

máte-li chuť a zájem, postavte si kmenový (rodinný) Totem

Totem: (ze slova aoutem severoamerických Indiánů; Algonkinové toto slovo používali pro různé rostlinné a živočišné druhy, kterými se pojmenovávaly skupiny lidí) – předmět vyskytující se u některých přírodních národů, vůči kterému mají členové příbuzenské skupiny(rodiny) specifický mystický vztah a se kterým spojují své jméno. Totem může být zvíře, rostlina, minerál, věc atd. Dnes se termínem t. označují vyřezávané kůly, imitující skulptury s totemickými náměty, které jsou známy od Indiánů z pacifického pobřeží Kanady.

(Sociologická encyklopedie; https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Totem)

Instrukce: Vytvořte svůj rodinný (osobní) Totem

Pomůcky: Papír, lepenka, karton, tuby od WC papíru, pvc trubky, lepící páska, nůžky, barevné papíry, časopisy (pro koláž), vodové barvy, tempery, fixy, pastelky, plastelína, brčka, špejle (co doma budete mít po ruce)

Doba aktivity: 40 – 60 min.

Každý člen rodiny (nebo rodina společně) vytvoří kmenový (rodinný) totem.

Totem můžete namalovat, nebo vymodelovat. Nejlépe je vytvořit 3D model totemu z různých materiálů (papír, lepenka, dřevo, noviny, co najdete doma)

Na vytvořený Totem nakreslete, nebo připevněte osobní znaky každého člena rodiny (skupiny, která Totem vytváří)

Osobní znak může být oblíbené zvíře, silná vlastnost, charakteristický předmět daného člověka, oblíbená barva, slogan aj. (využijte svojí fantazii a znalost sebe sama)

Po vytvoření Totemu si o osobních znacích popovídejte, vzájemně si sdělte, zda Vaše osobní znaky pasují ke svým autorům. Pochvalte se navzájem a Totem můžete vystavit doma, poslat fotku přátelům, uspořádat Totemový den mezi dalšími rodinami, které si vyrobí své Totemy.

Důležité je mít z aktivity dobrý pocit, vytvořit pozitivní atmosféru a vzájemně si uvědomit co Vaší rodinu spojuje, jaké má silné stránky a jak jsou její členové rozmanití a jedineční.

 

Stavba Majáků na Ostrově Tuvalu

Motto:

Ostrov Tuvalu leží v nedozírných dálavách tichého oceánu. Je docela mladý, tedy na mořský ostrov, před 1 milionem let obrovská podmořská sopka začala chrlit lávu, kamení a obrovské množství popela do okolního moře. A jak ta láva padala a padala zpátky do mořské vody, začala tuhnout a pomalu vytvořila zubatý a všemi směry kopcovitý ostrůvek Tuvalu. Od těch dob, už uplynulo moře a moře času a dnes je ostrov Tuvalu vyhledávaným místem pro dovolené.

Máte ovšem jeden velký háček. Pakliže chcete bezpečně přistát, v některé zátoce u pobřeží ostrova, je důležité postavit na hlavních pahorcích ostrova strážní majáky, které budou ukazovat bezpečnou cestu všem lodím do poklidné zátoky s malým přístavem. Pomozte navrhnout a postavit strážné majáky pro ostrov Tuvalu a zachránit výletní lodě před ztroskotáním ve zrádných pobřežních vodách kolem ostrova.  

Instrukce: Každý člen rodiny (nebo dvojice), případně skupinky (3-4 osoby) má za úkol vytvořit Maják, který bude umístěn na rozeklaném výběžku Ostrova Tuvalu.

Pomůcky: 5 špejlí, 5 slánek, 2*A4, lepící páska (30 cm), nůžky, pastelky,

Délka aktivity: máte omezený čas na stavbu Majáku (15 – 20 min)

Povinné prvky:

Zvolte dvě barvy, které budou na Majáku,

Maják postavte s pomocí pomůcek, které mají všichni hráči (skupiny) stejné množství.

Maják pojmenujte a promyslete, kde by bylo nejlepší místo pro jeho stavbu. (umístění)

Každý člen/skupina představí svůj Maják představí ostatním.

Podmínka pro tvorbu Majáku:

Maják musí stát sám o sobě (nesmí být nikdy a o nic opřen)

Hodnotí se originalita konstrukce, stabilita a výška Majáku.

Na každém Majáku oceňte alespoň jednu jeho přednost. (každý hodnotí jiný Maják, než vytvořil)


3. Společné rodinné povídání

Zkuste každý den 20 min. se vzájemně potkat a ostatním členům rodiny sdělit,

1.      Co zajímavého jste v daný den prožili.

2.      Vzpomeňte si na min. 1 věc/situaci, která Vás potěšila.

3.      Kdo Vás a čím v daný den rozesmál.

4.      Komu jste v daný den pomohli a kdo pomohl a čím Vám.

5.      Usmějte se a pochvalte se navzájem. 

 

Přeji příjemnou zábavu, radost z tvorby a zejména z možnosti být se svými nejbližšími v příjemné atmosféře.

 
Mgr. Jan Dobeš