Po-Pá 8:00-18:00

So, Ne - ZAVŘENO

+420 735 758 837

ordinace@pscpraha.cz

Na Hutmance 441/16

158 00 Praha 5 - Jinonice

Mgr. Jana ŠPINAROVÁ DUSBÁBKOVÁ, M.A., BC-DMT

PSYCHOTERAPIE
Spinarova

O mně

Při výběru profese jsem cítila, že při péči o duševní zdraví je velmi přínosné zapojit i tělo. Celistvý (holistický) pohled na člověka a jeho situaci vnímám jako nesmírně užitečný. Respektuji moudrost těla a je mi vlastní také využívání kreativity a metafor v terapetickém procesu. Vystudovala jsem magisterské studium taneční pohybové terapie v USA a tento směr dále integruji s dalšími psychoterapeutickými směry. Ve své práci využívám jak verbální prvky psychoterapie, tak pohyb, prohlubování kontaktu a vnímání vlastního těla, i kreativní a metaforické zpracování témat klienta.

Taneční pohybová terapie je psychoterapeutický přístup, který kromě slova využívá také pohybu a kontaktu s tělem. Vychází z principu propojení tělesné, mentální a emoční stránky člověka. Během terapeutických sezení se nezabýváme estetickou stránkou tance a pohybu ani nácvikem tanečních prvků, ale využíváme pohyb jako další prvek pro vyjádření, komunikaci a kontakt a zpracovávání témat. Pracujeme s metaforou pohybu i podporou kontaktu s tělem a vnímáním tělesných impulzů a reakcí jako zdrojem dalších informací pro práci s tématy klienta.

Pracovní zkušenosti

Psychosomatické centrum Praha (od 2018)

lektor výcviku taneční pohybové terapie (2012-2017)

O.S. Pexeso Praha, projektová manažerka (2006-2010)

O.S. Pexeso, Praha –dramatická a pohybová výchova pro předškolní děti (2006-2008)

Podpora dětí z dětských domovů (vedení skupin, supervize patronů, školení zaměstnanců) (od 2006)

Bay Cove Boston USA – terapeutické skupiny klientů s kombinací duševní nemoci a mentální retardace (2005)

NCDF Boston, USA – taneční terapie se seniory a s dětmi ze sociálně slabých rodin (2004-2005)

lektorování odborných seminářů a výcvikových studijních programů taneční terapie, expresivních terapií a práce s tělem (od 1998)

Fokus Praha – skupinové i individuální psychoterapie s duševně nemocnými, práce s rodinou klientů (od 1998)

Vzdělání

Výcvik dramaterapie, Michael Riseman (1998-2000)

Akreditovaná taneční terapeutka (senior) Americké asociace taneční terapie (ADTA) pro výuku a supervizi - titul BC-DMT (2011)

Instep – systemacický psychoterapeutický výcvik gestalt terapie, práce se skupinou (2009-2014)

Výcvik krizové intervence Remedium (2016)

Supervizní výcvik pod ČIS (2012-2016)

FTVS UK – Taneční umělecká výchova pro postižené - titul Mgr. (1997-2002)

Lesley University, Cambridge, USA – taneční terapie a další expresivní terapie, titul M.A., (2003-2004)

Kontakty

+420 735 758 837

ordinace@pscpraha.cz

Ordinační dny

Úterý 9:00-13:00

Chcete se objednat?